ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

Rzeźba św. Anny Samotrzeć, Polska (?), koniec XV w.